Mokre

Skromne, subtelne, oszcz?dne.

Te cechy mokrych muszek typu Soft Hackle przyci?gn??y kiedy? moj? uwag?. A kiedy potem jeszcze si? okaza?o, ?e s? bardzo skuteczne, szybko sta?y si? moimi ulubionymi. Przykrótki (pozornie!) tu?owik, skromna, mi?kka je?ynka i stonowane barwy czyni? tak? muszk? wyj?tkowo uniwersaln?. Imituje wszystkie stadia rozwoju owada wodnego zale?nie od sposobu podania i prezentacji. Nic te? dziwnego, ?e niektóre tradycyjne wzory tych muszek pojawi?y si? ok. 150 lat temu i w niezmienionym kszta?cie funkcjonuj? do dzisiaj. Do zastosowania s? tu wszystkie warianty metody mokrej muchy. Je?eli dysponujesz zestawem w kilku odcieniach - od jasnych, stonowanych, poprzez ciemniejsze, bardziej jaskrawe, a? po czarne i w rozmiarach od 6 do 18, to mo?esz ?owi? skutecznie ca?y rok i na wszystkich typach ?owisk. Je?eli chcesz si? dowiedzie? wi?cej szczegó?ów na temat metody mokrej muchy, to zapraszam tutaj, lub tutaj. Rozpisa?em si? o muszkach typu Soft Hackle, co nie znaczy, ?e nie lubi? lub nie wykonuj? innych typów mokrych much. Na ?yczenie wykonam ka?dy typ muchy, w tym klasyczne ze skrzyde?kami. Za udost?pnienie zdj?? moich much serdecznie dzi?kuj? ch?opakom z witryny www.namuche.pl - Grzesiowi ?oszewskiemu i Robertowi Pastrykowi.